Indexes | Perso-Indica
2. Index of Translators Into Persian
[57 items]


Abū al-Fażl ‘Allāmī ibn Mubārak

Ā’īn-i Akbarī


Abū al-Ḥasan Ajūdhanī

Miftāḥ al-nujūm


Abū al-Ma‘ālī Naṣr Allāh Munšī

Tarjuma-yi Kalīla wa Dimna


Abū al-Qāsim Ḥasan ‘Unṣurī Balḫī

Ḫing-but wa Surḫ-but


Abū ‘Abd Allāh Ja’far ibn Muḥammad Rūdakī

Kalīla wa Dimna–yi manẓūm


Amān Allāh Ḫān ‘Amānī’

Dastūr al-hunūd


Amānat Ray Lālpūrī

Rāmāyan


Amar Singh

Amar-Prakāsh (Rāmāyan)


Anand Rām

Hingāma-yi ‘išq

Rāḥat al-faras


Ānandghan Ḫwuš

Gayāmahātmya

Tarjuma-yi kāśīkhaṇḍa


Candarman "Bedil"

Nargisistān


Candarman Kāyath ibn Shrī Rām

Rāmāyan of Candarman Kāyath ibn Shrī Rām


Čaturbhūjdās bin Mihrčand

Šāhnāma or Singhāsanbattīsī


Faqīr Allāh ibn Muḥammad ‘Azīz

Kokaśāstra (Laḏḏat al-nisā’)


Fayżī, Abū al-Fayż ibn Mubārak

Mahābhārat (Ādi and Sabhā Parvans)

Tarjuma-yi Līlāwatī


Giridhar Dās

Rāmāyan of Giridhar Dās


Gopal ibn Govind Satri

Tarjuma-yi Rāmāyan


Ḥamīd Kalānawrī

‘Iṣmat-nāma


Ḥaqīrī Kāšānī

Maṯnawī-i mādhavānal-kāmakandalā mausūm ba maḥẓ-i i‘jāz


Ḥussayn Ḫān-i Lūhānī

Tārīḫ-i Kurg


Ḫwāja ‘Abd al-Ḥakīm Ḫān

Janam-sākhī

Tarjuma-yi mulāqāt-i Nānak


Kišan Siṅgh

Ṭilism-i i‘jāz


Mīr ‘Alī Ḫān Ḥusaynī Wāsiṭī 'Āzād' Bilgrāmī

Ġizlān al-hind


Mīr ‘Asgarī ‘Āqil Ḫān-i Rāzī

Šam’ wa Parwāna


Muḥammad Ġawṯ Gwāliyārī

Baḥr al-ḥayāt


Muḥammad ibn ‘Abd Allāh al-Buḫārī

Dāstān-hā-yi Bīdpāy


Muḥammad Jāmī

Kokaśāstra


Muḥammad Qāsim ibn Šarīf Ḫān

Tuḥfa-yi kān-i ‘ilāj-i asp


Muḥammad ‘Abd al-Razzāq

‘Ayn al-ḥayāt


Mullā Aḥmad

Mahābhārata (Zayn al-‘Ābidīn translation)


Mullā ‘Abd al-Šakūr Bazmī

Rat Padam


Munšī Bankī Lāl “Ẓār”

Khulāṣa-yi Rāmāyan


Munšī Jagan Kashūr “Ḥusn”

Nayrang-i Ḥusn


Naqīb Ḫān

Rāmāyan of Akbar

Razm-nāma


Niẓām Tabrīzī

Bilawhar wa Buyūḏasf


Qāżī Ḥasan Dawlatābādī

Tuḥfa al-faras


Ras Baras

Šams al-aṣwāt


Rāy Šiv Paršād

Faraḥ-baḫš-i jān


Šāhābādī

Rājataraṅgiṇī (Akbar)


Sa‘d Allāh Masīḥ Pānīpatī

Dāstān-i Rām ū Sītā


Sītā Rām

Tarjuma-yi kaifiyyat-i nasab-nāma-yi rāja Satāra-wāla qawm Maraṭhā Bhusla


Sumīr Chand

Rāmāyan of Sumīr Chand


Tāj al-Dīn Muftī al-Malikī

Mufarriḥ al-qulūb


Uday Lāl

Dastūr al-siyāq


Wā’iz Kāšifī

Anwār-i Suhaylī


Zayn al-‘Ābidīn ibn Abū al-Ḥasan Karbalā’ī Hāšimī

Faras-nāma


Żiyā’ al-Dīn Naḫšabī

Laḏḏat al-nisā’


Zurāvar Siṅgh

Tarjuma-yi śāstra


ʿAbd al-ʿAzīz Šams-i Tahānisarī

Tarjuma-yi kitāb-i Bārāhī

Tarjuma-yi kitāb-i Bārāhī

Tarjuma-yi kitāb-i Bārāhī


‘Abd al-Qādir Badā’ūnī

Ḫirad-afzā


‘Abd al-Quddūs Gangohī

Čandāyan


‘Abd al-Raḥmān Čištī

Mir‘āt al-ḥaqā’īq


‘Abd Allāh ibn Ṣafī

Tarjuma-yi Sālōtar


‘Alī Muḥammad ibn Ismā‘il Aṣawālī Aṣīlī

Ṭibb-i šifā-yi Maḥmūd-šāhī


‘Aṭā’ Allāh Rašīdī

Tarjuma-yi Bīj ganit


‘Azīz Allāh Buḫārī - Ṣādiq ‘Alī

Bayān-i ‘ibādat-i mukh-hā ba-nām-i Takādī-bā


‘Imād ibn Muḥammad Ṯaġarī

Jawāhir al-asmār