Indexes | Perso-Indica
2. Index of Translators Into Persian
[54 items]

***VALUE NOT FOUND***


Zayn al-‘Ābidīn ibn Abū al-Ḥasan Karbalā’ī Hāšimī

Faras-nāma


‘Alī Muḥammad ibn Ismā‘il Aṣawālī Aṣīlī

Ṭibb-i šifā-yi Maḥmūd-šāhī

Northern India


Abū al-Fażl ‘Allāmī ibn Mubārak

Ā’īn-i Akbarī


Abū al-Ḥasan Ajūdhanī

Miftāḥ al-nujūm


Amān Allāh Ḫān ‘Amānī’

Dastūr al-hunūd


Amar Singh

Amar-Prakāsh (Rāmāyan)


Anand Rām

Hingāma-yi ‘išq

Rāḥat al-faras


Čaturbhūjdās bin Mihrčand

Šāhnāma or Singhāsanbattīsī


Fayżī, Abū al-Fayż ibn Mubārak

Mahābhārat (Ādi and Sabhā Parvans)

Tarjuma-yi Līlāwatī


Ḥamīd Kalānwarī

‘Iṣmat-nāma


Mīr ‘Alī Ḫān Ḥusaynī Wāsiṭī 'Āzād' Bilgrāmī

Ġizlān al-hind


Mullā ‘Abd al-Šakūr Bazmī

Rat Padam


Ras Baras

Šams al-aṣwāt


Tāj al-Dīn Muftī al-Malikī

Mufarriḥ al-qulūb


Uday Lāl

Dastūr al-siyāq


Żiyā’ al-Dīn Naḫšabī

Laḏḏat al-nisā’


‘Abd al-Quddūs Gangohī

Čandāyan


‘Abd al-Raḥmān Čištī

Mir‘āt al-ḥaqā’īq


‘Aṭā’ Allāh Rašīdī

Tarjuma-yi Bīj ganit


‘Imād ibn Muḥammad Ṯaġarī

Jawāhir al-asmār

Kashmir


Šāhābādī

Rājataraṅgiṇī (Akbar)

Sindh


Mīr ‘Alī Ḫān Ḥusaynī Wāsiṭī 'Āzād' Bilgrāmī

Ġizlān al-hind

Bengal


Ḥaqīrī Kāšānī

Maṯnawī-i mādhavānal-kāmakandalā mausūm ba maḥẓ-i i‘jāz


‘Azīz Allāh Buḫārī - Ṣādiq ‘Alī

Bayān-i ‘ibādat-i mukh-hā ba-nām-i Takādī-bā

Madhya Pradesh


Rāy Šiv Paršād

Faraḥ-baḫš-i jān

Deccan


Mīr ‘Alī Ḫān Ḥusaynī Wāsiṭī 'Āzād' Bilgrāmī

Ġizlān al-hind


Muḥammad Jāmī

Kokaśāstra


Qāżī Ḥasan Dawlatābādī

Tuḥfa al-faras

South India


Ḥussayn Ḫān-i Lūhānī

Tārīḫ-i Kurg

Afghanistan


Abū al-Qāsim Ḥasan ‘Unṣurī Balḫī

Ḫing-but wa Surḫ-but


Wā’iz Kāšifī

Anwār-i Suhaylī

Iran


Faqīr Allāh ibn Muḥammad ‘Azīz

Kokaśāstra (Laḏḏat al-nisā’)