Indexes | Perso-Indica
5.3. Index of Persian Titles: Translations
[88 items]

Epic


Amar-Prakāsh (Rāmāyan) (Amar Singh)


Aśvamedha Parvan


Bhagavad-gītā


Bhagavad-gītā attributed to Abū al-Fayż ibn Mubārak Fayżī (Fayyāżī)


Bhagavad-gītā attributed to Abū al-Fażl ibn Mubārak


Bhagavad-gītā attributed to Dārā Šikūh


Dāstān-i Rām ū Sītā (Sa‘d Allāh Masīḥ Pānīpatī)


Gītā-Subodhinī


Haribansa Purāna


Jahān-i ẓafar (Makkhan Lāl “Ẓafar”)


Khulāṣa-yi Rāmāyan (Munšī Bankī Lāl “Ẓār”)


Mahābhārat (Ādi and Sabhā Parvans) (Fayżī, Abū al-Fayż ibn Mubārak)


Mahābhārata (Zayn al-‘Ābidīn translation) (Mullā Aḥmad)


Mal‘ūn-nāma


Mir‘āt al-ḥaqā’īq (‘Abd al-Raḥmān Čištī)


Nargisistān (Candarman "Bedil")


Nayrang-i Ḥusn (Munšī Jagan Kashūr “Ḥusn”)


Rāmāyan (Amānat Ray Lālpūrī)


Rāmāyan (Debīdās Kāyasth)


Rāmāyan


Rāmāyan of Akbar (Naqīb Ḫān)


Rāmāyan of Candarman Kāyath ibn Shrī Rām (Candarman Kāyath ibn Shrī Rām)


Rāmāyan of Giridhar Dās (Giridhar Dās)


Rāmāyan of Sumīr Chand (Sumīr Chand)


Razm-nāma (Naqīb Ḫān)


Tarjuma-yi Rāmāyan (Gopal ibn Govind Satri)


Udyoga Parvan


Virāṭa Parvan

Fables and Tales


Anwār-i Suhaylī (Wā’iz Kāšifī)


Baḥr al-asmār


Bilawhar wa Būdīsaf (Turfan fragment)


Bilawhar wa Buyūḏasf (Niẓām Tabrīzī)


Čandāyan (‘Abd al-Quddūs Gangohī)


Gayāmahātmya (Ānandghan Ḫwuš)


Ġizlān al-hind (Mīr ‘Alī Ḫān Ḥusaynī Wāsiṭī 'Āzād' Bilgrāmī)


Ḫing-but wa Surḫ-but (Abū al-Qāsim Ḥasan ‘Unṣurī Balḫī)


Hingāma-yi ‘išq (Anand Rām)


Ḫirad-afzā (‘Abd al-Qādir Badā’ūnī)


Jawāhir al-asmār (‘Imād ibn Muḥammad Ṯaġarī)


Maṯnawī-i mādhavānal-kāmakandalā mausūm ba maḥẓ-i i‘jāz (Ḥaqīrī Kāšānī)


Mufarriḥ al-qulūb (Tāj al-Dīn Muftī al-Malikī)


Rat Padam (Mullā ‘Abd al-Šakūr Bazmī)


Šāhnāma or Singhāsanbattīsī (Čaturbhūjdās bin Mihrčand)


Šam’ wa Parwāna (Mīr ‘Asgarī ‘Āqil Ḫān-i Rāzī)


Tarjuma-yi kāśīkhaṇḍa (Ānandghan Ḫwuš)


‘Iṣmat-nāma (Ḥamīd Kalānwarī)

Historical Works


Ā’īn-i Akbarī (Abū al-Fażl ‘Allāmī ibn Mubārak)


Faraḥ-baḫš-i jān (Rāy Šiv Paršād)


Gayāmahātmya (Ānandghan Ḫwuš)


Rājataraṅgiṇī (Akbar) (Šāhābādī)


Rājataraṅgiṇī (Zayn al-‘Ābidīn translation)


Tārīḫ-i Kurg (Ḥussayn Ḫān-i Lūhānī)


Tarjuma-yi kaifiyyat-i nasab-nāma-yi rāja Satāra-wāla qawm Maraṭhā Bhusla (Sītā Rām)


Tarjuma-yi kāśīkhaṇḍa (Ānandghan Ḫwuš)


Tarjuma-yi śāstra (Zurāvar Siṅgh)

Treatises of mixed contents


Ā’īn-i Akbarī (Abū al-Fażl ‘Allāmī ibn Mubārak)


Ġizlān al-hind (Mīr ‘Alī Ḫān Ḥusaynī Wāsiṭī 'Āzād' Bilgrāmī)


Tarjuma-yi kitāb-i Bārāhī (ʿAbd al-ʿAzīz Šams-i Tahānisarī)

Philosophy, Yoga and Dharma


Baḥr al-ḥayāt (Muḥammad Ġawṯ Gwāliyārī)


Bhopāl śāstra (Parašurām (unknown translator))


Ḥawż al-ḥayāt


Kāmarūpañčāšikā


Tarjuma-yi dharm šāstr


‘Ayn al-ḥayāt (Muḥammad ‘Abd al-Razzāq)


‘Ayn al-ḥayāt (Ahmadnagar recension)

Treatises on Indic religions


Bayān-i ‘ibādat-i mukh-hā ba-nām-i Takādī-bā (‘Azīz Allāh Buḫārī - Ṣādiq ‘Alī)


Bhagavad-gītā


Bhagavad-gītā attributed to Abū al-Fayż ibn Mubārak Fayżī (Fayyāżī)


Bhagavad-gītā attributed to Abū al-Fażl ibn Mubārak


Bhagavad-gītā attributed to Dārā Šikūh


Gayāmahātmya (Ānandghan Ḫwuš)


Gītā-Subodhinī


Janam-sākhī (Ḫwāja ‘Abd al-Ḥakīm Ḫān)


Mir‘āt al-ḥaqā’īq (‘Abd al-Raḥmān Čištī)


Tarjuma-yi kāśīkhaṇḍa (Ānandghan Ḫwuš)


Tarjuma-yi mulāqāt-i Nānak (Ḫwāja ‘Abd al-Ḥakīm Ḫān)


Tarjuma-yi śāstra (Zurāvar Siṅgh)

Occult sciences


Bhopāl śāstra (Parašurām (unknown translator))


Dak wa Pandali


Tarjuma-yi kitāb-i Bārāhī (ʿAbd al-ʿAzīz Šams-i Tahānisarī)


Ṭilism-i i‘jāz (Kišan Siṅgh)

Medicine


Dastūr al-hunūd (Amān Allāh Ḫān ‘Amānī’)


Ḥadīqa al-šifā (Muḥammad Jamīl ibn ‘Abd al-Wahhāb)


Ṭibb-i šifā-yi Maḥmūd-šāhī (‘Alī Muḥammad ibn Ismā‘il Aṣawālī Aṣīlī)

Mathematics, Astronomy and Astrology


Dastūr al-siyāq (Uday Lāl)


Miftāḥ al-nujūm (Abū al-Ḥasan Ajūdhanī)


Tarjuma-yi Bīj ganit (‘Aṭā’ Allāh Rašīdī)


Tarjuma-yi kitāb-i Bārāhī (ʿAbd al-ʿAzīz Šams-i Tahānisarī)


Tarjuma-yi Līlāwatī (Fayżī, Abū al-Fayż ibn Mubārak)

Natural sciences


Faras-nāma (Zayn al-‘Ābidīn ibn Abū al-Ḥasan Karbalā’ī Hāšimī)


Fīl-nāma wa šikār-nāma-yi Šāh-Jahāndat (Sa‘d Akbar)


Qurrat al-mulk


Rāḥat al-faras (Anand Rām)


Tarjuma-yi Sālōtar (‘Abd Allāh ibn Ṣafī)


Tarjuma-yi Sālōtar-i asbān


Tuḥfa al-faras (Qāżī Ḥasan Dawlatābādī)


Tuḥfa-yi kān-i ‘ilāj-i asp (Muḥammad Qāsim ibn Šarīf Ḫān)

Sexology


Kokaśāstra (Muḥammad Jāmī)


Kokaśāstra (Laḏḏat al-nisā’) (Faqīr Allāh ibn Muḥammad ‘Azīz)


Kokaśāstra (Laḏḏat al-nisā’)


Laḏḏat al-nisā’ (Żiyā’ al-Dīn Naḫšabī)

Music


Šams al-aṣwāt (Ras Baras)