Indexes | Perso-Indica
5. Index of Persian Titles (All)
[166 items]


Bahjat al-‘ālam (Ḥakīm Mahārat Ḫān Ispahānī)


Aḥwāl-i qala‘-i Guwāliyār


Ahwāl-i rājahā-yi Jaipūr


Ā’īn-i Akbarī (Abū al-Fażl ‘Allāmī ibn Mubārak)


Ajay Čand-nāma (Ajay Čand Bhaṭnāgar)


Amar-Prakāsh (Rāmāyan) (Amar Singh)


Anwār-i Suhaylī (Wā’iz Kāšifī)


Aśvamedha Parvan


‘Ayn al-ḥayāt (Muḥammad ‘Abd al-Razzāq)


‘Ayn al-ḥayāt (Ahmadnagar recension)


Badā’i‘-i funūn (Mīdnī Mal ibn Dhārma Narāyāṇ)


Baḥr al-asmār


Baḥr al-ḥayāt (Muḥammad Ġawṯ Gwāliyārī)


Bayān al-adyān (Abū al-Ma‘ālī Muḥammad ibn ‘Ubayd Allāh ibn ‘Alī)


Bayān-i ‘ibādat-i mukh-hā ba-nām-i Takādī-bā (‘Azīz Allāh Buḫārī - Ṣādiq ‘Alī)


Bhagavad-gītā


Bhagavad-gītā attributed to Abū al-Fażl ibn Mubārak


Bhagavad-gītā attributed to Abū al-Fayż ibn Mubārak Fayżī (Fayyāżī)


Bhagavad-gītā attributed to Dārā Šikūh


Bhopāl śāstra (Parašurām (unknown translator))


Bilawhar wa Būdīsaf (Turfan fragment)


Bilawhar wa Buyūḏasf (Niẓām Tabrīzī)


Čandāyan (‘Abd al-Quddūs Gangohī)


Ḏaḫīrat al-fu’ād (Muḥammad Ṣādiq)


Dak wa Pandali


Dāstān-hā-yi Bīdpāy (Muḥammad ibn ‘Abd Allāh al-Buḫārī)


Dāstān-i Rām ū Sītā (Sa‘d Allāh Masīḥ Pānīpatī)


Dastūr al-‘amal ba-qawl aṭibbā-yi hindī


Dastūr al-aṭibbā’ (Muḥammad Qāsim Hindūšāh Firišta)


Dastūr al-hunūd (Amān Allāh Ḫān ‘Amānī’)


Dastūr al-siyāq (Uday Lāl)


Duwal Rānī wa Ḫiżr Ḫān (Amīr Ḫusraw Dihlawī)


Faraḥ-baḫš-i jān (Rāy Šiv Paršād)


Faras-nāma (Zayn al-‘Ābidīn ibn Abū al-Ḥasan Karbalā’ī Hāšimī)


Fīl-nāma wa šikār-nāma-yi Šāh-Jahāndat (Sa‘d Akbar)


Ġarīb-i hind (Ġulām Dāwud)


Gayāmahātmya (Ānandghan Ḫwuš)


Gītā-Subodhinī


Ġizlān al-hind (Mīr ‘Alī Ḫān Ḥusaynī Wāsiṭī 'Āzād' Bilgrāmī)


Ġunyat al-munya


Gwāliyār-nāma (Šayḫ Jalāl Ḥiṣārī)


Gwāliyār-nāma (Hirāman b. Girdhardās Munšī)


Gwāliyār-nāma (Ḫayr al-dīn Muḥammad Ilāhābādī)


Ḥadīqa al-šifā (Muḥammad Jamīl ibn ‘Abd al-Wahhāb)


Haft aḥbāb


Haft tamāšā (Mīrzā Muḥammad Ḥasan Qatīl )


Haribansa Purāna


Ḥawż al-ḥayāt


Ḥikmat-i Sulaymān-Šāhī (Qāsim ibn Quṭb ibn Ya‘qūb)


Ḫing-but wa Surḫ-but (Abū al-Qāsim Ḥasan ‘Unṣurī Balḫī)


Hingāma-yi ‘išq (Anand Rām)


Ḫirad-afzā (‘Abd al-Qādir Badā’ūnī)


Ḫulāṣa-yi Bīnā (Bīnā ibn Ḥasan)


‘Iṣmat-nāma (Ḥamīd Kalānawrī)


‘Išq-nāma (Sijzī Dihlawī)


Jahān-i ẓafar (Makkhan Lāl “Ẓafar”)


Jāmi‘ al-ašyā’ (Bāqir Ḥusayn Ḫān)


Jāmi‘ al-tawārīḫ (Rašīd al-Dīn Hamadānī)


Jāmi‘ al-tawārīḫ (Replacement volume) (Ḥāfiẓ-i Abrū)


Janam-sākhī (Ḫwāja ‘Abd al-Ḥakīm Ḫān)


Jawāhir al-asmār (‘Imād ibn Muḥammad Ṯaġarī)


Kalīla wa Dimna–yi manẓūm (Abū ‘Abd Allāh Ja’far ibn Muḥammad Rūdakī)


Kāmarūpañčāšikā


Khulāṣa-yi Rāmāyan (Munšī Bankī Lāl “Ẓār”)


Kokaśāstra (Muḥammad Jāmī)


Kokaśāstra (Laḏḏat al-nisā’) (Faqīr Allāh ibn Muḥammad ‘Azīz)


Kokaśāstra (Laḏḏat al-nisā’)


Kulliyāt-i Gwāliyārī (Sayyid Fażl ‘Alī Šāh Qādirī)


Laḏḏat al-nisā’ (Żiyā’ al-Dīn Naḫšabī)


Lahajāt-i Sikandar-šāhī (Yaḥyā al-Kābulī)


Mabda’-i jahān (‘Abd al-Ġanī Ṣūfī)


Ma‘dan al-šifā’-i Sikandar-šāhī (Miyān Bhuwa ibn Ḫawāṣṣ Ḫān)


Mahābhārat (Ādi and Sabhā Parvans) (Fayżī, Abū al-Fayż ibn Mubārak)


Mahābhārata (Zayn al-‘Ābidīn translation) (Mullā Aḥmad)


Majmū‘a (Unknown)


Majmū‘a-yi Żiyā’ (Żiyā’ Muḥammad Mas‘ūd Rašīd Zangī ‘Umar Ġaznawī)


Majmū‘a-yi fayż wa gul-i bī-ḫazān (Sūndar Lāl)


Majmū‘a-yi Šamsī (Ḫwāja Šams Mustawfī)


Mal‘ūn-nāma


Maṭāli‘ al-hind (Salāmat ‘Alī Ṭabīb ibn Muḥammad ‘Ajīb al-Benārsī)


Maṯnawī-i ‘irfān (Bedil)


Maṯnawī-i mādhavānal-kāmakandalā mausūm ba maḥẓ-i i‘jāz (Ḥaqīrī Kāšānī)


Maẓāhir al-adyān (Muḥammad Riżā Tabātabāyī)


Miftāḥ al-nujūm (Abū al-Ḥasan Ajūdhanī)


Miftāḥ al-surūr-i ‘Ādil-šāhī (Maḥmūd or Muḥammad(-i) Ayāz)


Mir‘āt al-ḥaqā’īq (‘Abd al-Raḥmān Čištī)


Mir’āt al-qiyāfa (Vraja Mohana Maḥsūrī)


Mu‘ālajāt-i hindī (Šayḫ Ḥaydar Miṣrī)


Mufarriḥ al-qulūb (Tāj al-Dīn Muftī al-Malikī)


Mufradāt-i hindī (Muḥammad Šarf al-Dīn)


Mufradāt-i hindī (José da Silva)


Mujmal al-tawārīḫ wa al-qiṣaṣ


Nargisistān (Candarman "Bedil")


Nawādir al-Alfāẓ (Ārzū)


Nayrang-i Ḥusn (Munšī Jagan Kashūr “Ḥusn”)


Niẓām al-qulūb (Niẓām al-Dīn Awrangābādī)


Nuqūd al-ḥisab (Muḥammad Irtaża ‘Alī Ḫān)


Qaṣīda dar luġāt-i hindī (Yusūf ibn Muḥammad Yūsuf Ḫurāsānī “Yūsufī”)


Qiyāfa-šināsī (Fażl Allāh)


Qurrat al-mulk


Rāḥat al-faras (Anand Rām)


Rājataraṅgiṇī (Akbar) (Šāhābādī)


Rājataraṅgiṇī (Zayn al-‘Ābidīn translation)


Rāmāyan (Amānat Ray Lālpūrī)


Rāmāyan (Debīdās Kāyasth)


Rāmāyan


Rāmāyan of Akbar (Naqīb Ḫān)


Rāmāyan of Candarman Kāyath ibn Shrī Rām (Candarman Kāyath ibn Shrī Rām)


Rāmāyan of Giridhar Dās (Giridhar Dās)


Rāmāyan of Sumīr Chand (Sumīr Chand)


Ranjitsingh-nāma


Rat Padam (Mullā ‘Abd al-Šakūr Bazmī)


Razm-nāma (Naqīb Ḫān)


Risāla-yi šaṭṭāriyya (Bahā’ al-Dīn al-Anṣārī)


Risāla-yi wujūdiyya (Mu‘īn al-Dīn Čištī)


Rušd-nāma (ʻAbd al-Quddūs Gangohī )


Šāhnāma or Singhāsanbattīsī (Čaturbhūjdās bin Mihrčand)


Šam’ wa Parwāna (Mīr ‘Asgarī ‘Āqil Ḫān-i Rāzī)


Šams al-aṣwāt (Ras Baras)


Saṃskṛtā Ratnākara (Śukla Mathurānātha)


Sanskrit-Persian Primer (Śukla Mathurānātha)


Šifā al-maraż (Šihāb al-Dīn ibn ‘Abd al-Karīm Nāgawrī)


Šifā al-nās (Mīr Ḥaydar ‘Alī Dihlawī)


Silsila-i jōgiyān (Sītal Singh “Bī-khwud”)


Sūz wa gudāz (Muḥammad Riżā Nu’ī Ḫabūšānī)


Taḏkira al-hind (Riżā ‘Alī Ḫān)


Taḏkira al-umarā’ (James Skinner)


Tajribāt al-mujarrabāt-i Ġiyāṯ-šāhī (Sa‘d Allāh Niẓāmī Zanjānī)


Takmila-yi hindī (Šāh Ahl Allāh)


Ta’līf-i Šarīfī (Muḥammad Šarīf Ḫān)


Tanbīh al-ġāfilīn (Sadāsukh Niyāz Dihlawī)


Tārīḫ-i Banākatī (Banākatī)


Tārīḫ-i Banāras (Ġulām Hussayn Ḫān ibn Himmat Ḫān Šāhjahānābādī)


Tārīḫ-i Bharatpūr (Francis “Farāsū” Gottlieb)


Tārīḫ-i Kurg (Ḥussayn Ḫān-i Lūhānī)


Tarjuma-yi Bīj ganit (‘Aṭā’ Allāh Rašīdī)


Tarjuma-yi dharm šāstr


Tarjuma-yi kaifiyyat-i nasab-nāma-yi rāja Satāra-wāla qawm Maraṭhā Bhusla (Sītā Rām)


Tarjuma-yi Kalīla wa Dimna (Abū al-Ma‘ālī Naṣr Allāh Munšī )


Tarjuma-yi kāśīkhaṇḍa (Ānandghan Ḫwuš)


Tarjuma-yi kitāb-i Bārāhī (ʿAbd al-ʿAzīz Šams-i Tahānisarī)


Tarjuma-yi kitāb-i Bārāhī (ʿAbd al-ʿAzīz Šams-i Tahānisarī)


Tarjuma-yi kitāb-i Bārāhī (ʿAbd al-ʿAzīz Šams-i Tahānisarī)


Tarjuma-yi Līlāwatī (Fayżī, Abū al-Fayż ibn Mubārak)


Tarjuma-yi mulāqāt-i Nānak (Ḫwāja ‘Abd al-Ḥakīm Ḫān)


Tarjuma-yi Rāmāyan (Gopal ibn Govind Satri)


Tarjuma-yi Sālōtar (‘Abd Allāh ibn Ṣafī)


Tarjuma-yi Sālōtar-i asbān


Tarjuma-yi śāstra (Zurāvar Siṅgh)


Tašrīḥ al-aqwām (James Skinner)


Tawārīḫ-i Rājagān-i Hindūr


Ṭibb-i Awrang-šāhī (Darwīš Muḥammad)


Ṭibb-i šifā-yi Maḥmūd-šāhī (‘Alī Muḥammad ibn Ismā‘il Aṣawālī Aṣīlī)


Ṭibb-i wēdik


Ṭilism-i i‘jāz (Kišan Siṅgh)


Timtāl-i ašyā’ wa azhār al-adwiya (Ġulām ‘Alī)


Tuḥfa al-faras (Qāżī Ḥasan Dawlatābādī)


Tuḥfa-yi kān-i ‘ilāj-i asp (Muḥammad Qāsim ibn Šarīf Ḫān)


Tuḥfat al-hind (Mīrzā Ḫān ibn Faḫr al-Dīn)


Tuḥfat al-hind (Mīrzā Ḫān ibn Faḫr al-Dīn)


Tuḥfat al-muwaḥḥidīn (Rām Mohan Roy)


Ṭūṭī-nāma (Muḥammad Qādirī)


Udyoga Parvan


Virāṭa Parvan


Zayn al-aḫbār (Gardīzī, ʻAbd al-Ḥayy ibn Żaḥḥāk)


Zubdat al-tawārīḫ (Abū al-Qāsim Qāšānī)