Indexes | Perso-Indica
5.3. Index of Persian Titles: Translations
[91 items]


Ā’īn-i Akbarī (Abū al-Fażl ‘Allāmī ibn Mubārak)


Amar-Prakāsh (Rāmāyan) (Amar Singh)


Anwār-i Suhaylī (Wā’iz Kāšifī)


Aśvamedha Parvan


‘Ayn al-ḥayāt (Muḥammad ‘Abd al-Razzāq)


‘Ayn al-ḥayāt (Ahmadnagar recension)


Baḥr al-asmār


Baḥr al-ḥayāt (Muḥammad Ġawṯ Gwāliyārī)


Bayān-i ‘ibādat-i mukh-hā ba-nām-i Takādī-bā (‘Azīz Allāh Buḫārī - Ṣādiq ‘Alī)


Bhagavad-gītā


Bhagavad-gītā attributed to Abū al-Fażl ibn Mubārak


Bhagavad-gītā attributed to Abū al-Fayż ibn Mubārak Fayżī (Fayyāżī)


Bhagavad-gītā attributed to Dārā Šikūh


Bhopāl śāstra (Parašurām (unknown translator))


Bilawhar wa Būdīsaf (Turfan fragment)


Bilawhar wa Buyūḏasf (Niẓām Tabrīzī)


Čandāyan (‘Abd al-Quddūs Gangohī)


Dak wa Pandali


Dāstān-hā-yi Bīdpāy (Muḥammad ibn ‘Abd Allāh al-Buḫārī)


Dāstān-i Rām ū Sītā (Sa‘d Allāh Masīḥ Pānīpatī)


Dastūr al-hunūd (Amān Allāh Ḫān ‘Amānī’)


Dastūr al-siyāq (Uday Lāl)


Faraḥ-baḫš-i jān (Rāy Šiv Paršād)


Faras-nāma (Zayn al-‘Ābidīn ibn Abū al-Ḥasan Karbalā’ī Hāšimī)


Fīl-nāma wa šikār-nāma-yi Šāh-Jahāndat (Sa‘d Akbar)


Gayāmahātmya (Ānandghan Ḫwuš)


Gītā-Subodhinī


Ġizlān al-hind (Mīr ‘Alī Ḫān Ḥusaynī Wāsiṭī 'Āzād' Bilgrāmī)


Ḥadīqa al-šifā (Muḥammad Jamīl ibn ‘Abd al-Wahhāb)


Haribansa Purāna


Ḥawż al-ḥayāt


Ḫing-but wa Surḫ-but (Abū al-Qāsim Ḥasan ‘Unṣurī Balḫī)


Hingāma-yi ‘išq (Anand Rām)


Ḫirad-afzā (‘Abd al-Qādir Badā’ūnī)


‘Iṣmat-nāma (Ḥamīd Kalānawrī)


Jahān-i ẓafar (Makkhan Lāl “Ẓafar”)


Janam-sākhī (Ḫwāja ‘Abd al-Ḥakīm Ḫān)


Jawāhir al-asmār (‘Imād ibn Muḥammad Ṯaġarī)


Kalīla wa Dimna–yi manẓūm (Abū ‘Abd Allāh Ja’far ibn Muḥammad Rūdakī)


Kāmarūpañčāšikā


Khulāṣa-yi Rāmāyan (Munšī Bankī Lāl “Ẓār”)


Kokaśāstra (Muḥammad Jāmī)


Kokaśāstra (Laḏḏat al-nisā’) (Faqīr Allāh ibn Muḥammad ‘Azīz)


Kokaśāstra (Laḏḏat al-nisā’)


Laḏḏat al-nisā’ (Żiyā’ al-Dīn Naḫšabī)


Mahābhārat (Ādi and Sabhā Parvans) (Fayżī, Abū al-Fayż ibn Mubārak)


Mahābhārata (Zayn al-‘Ābidīn translation) (Mullā Aḥmad)


Mal‘ūn-nāma


Maṯnawī-i mādhavānal-kāmakandalā mausūm ba maḥẓ-i i‘jāz (Ḥaqīrī Kāšānī)


Miftāḥ al-nujūm (Abū al-Ḥasan Ajūdhanī)


Mir‘āt al-ḥaqā’īq (‘Abd al-Raḥmān Čištī)


Mufarriḥ al-qulūb (Tāj al-Dīn Muftī al-Malikī)


Nargisistān (Candarman "Bedil")


Nayrang-i Ḥusn (Munšī Jagan Kashūr “Ḥusn”)


Qurrat al-mulk


Rāḥat al-faras (Anand Rām)


Rājataraṅgiṇī (Akbar) (Šāhābādī)


Rājataraṅgiṇī (Zayn al-‘Ābidīn translation)


Rāmāyan (Amānat Ray Lālpūrī)


Rāmāyan (Debīdās Kāyasth)


Rāmāyan


Rāmāyan of Akbar (Naqīb Ḫān)


Rāmāyan of Candarman Kāyath ibn Shrī Rām (Candarman Kāyath ibn Shrī Rām)


Rāmāyan of Giridhar Dās (Giridhar Dās)


Rāmāyan of Sumīr Chand (Sumīr Chand)


Rat Padam (Mullā ‘Abd al-Šakūr Bazmī)


Razm-nāma (Naqīb Ḫān)


Šāhnāma or Singhāsanbattīsī (Čaturbhūjdās bin Mihrčand)


Šam’ wa Parwāna (Mīr ‘Asgarī ‘Āqil Ḫān-i Rāzī)


Šams al-aṣwāt (Ras Baras)


Tārīḫ-i Kurg (Ḥussayn Ḫān-i Lūhānī)


Tarjuma-yi Bīj ganit (‘Aṭā’ Allāh Rašīdī)


Tarjuma-yi dharm šāstr


Tarjuma-yi kaifiyyat-i nasab-nāma-yi rāja Satāra-wāla qawm Maraṭhā Bhusla (Sītā Rām)


Tarjuma-yi Kalīla wa Dimna (Abū al-Ma‘ālī Naṣr Allāh Munšī )


Tarjuma-yi kāśīkhaṇḍa (Ānandghan Ḫwuš)


Tarjuma-yi kitāb-i Bārāhī (ʿAbd al-ʿAzīz Šams-i Tahānisarī)


Tarjuma-yi kitāb-i Bārāhī (ʿAbd al-ʿAzīz Šams-i Tahānisarī)


Tarjuma-yi kitāb-i Bārāhī (ʿAbd al-ʿAzīz Šams-i Tahānisarī)


Tarjuma-yi Līlāwatī (Fayżī, Abū al-Fayż ibn Mubārak)


Tarjuma-yi mulāqāt-i Nānak (Ḫwāja ‘Abd al-Ḥakīm Ḫān)


Tarjuma-yi Rāmāyan (Gopal ibn Govind Satri)


Tarjuma-yi Sālōtar (‘Abd Allāh ibn Ṣafī)


Tarjuma-yi Sālōtar-i asbān


Tarjuma-yi śāstra (Zurāvar Siṅgh)


Ṭibb-i šifā-yi Maḥmūd-šāhī (‘Alī Muḥammad ibn Ismā‘il Aṣawālī Aṣīlī)


Ṭilism-i i‘jāz (Kišan Siṅgh)


Tuḥfa al-faras (Qāżī Ḥasan Dawlatābādī)


Tuḥfa-yi kān-i ‘ilāj-i asp (Muḥammad Qāsim ibn Šarīf Ḫān)


Udyoga Parvan


Virāṭa Parvan